Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Dirty chess tricks 6 (Max Lange Attack)

Dirty chess tricks 7 (Morphy Attack)

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Chess Opening: Ponziani Opening

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Chess Lesson: Ruy Lopez Opening - Berlin Defence

Aggressive Chess (Colorado Gambit)

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Scotch Gambit

Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Chess Thriller-Nimzowitsch Defence

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015